Volver ao Concello

Identificación da sede

Unha Sede Electrónica é aquela dirección electrónica dispoñible a través de redes de telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha Administración Pública, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas competencias.

A Sede Electrónica do Concello de A Pastoriza está dispoñible a través da dirección electrónica:

· http://sede.concelloapastoriza.es

A titularidade da Sede Electrónica corresponde ao Concello de A Pastoriza.

A xestión da Sede Electrónica corresponde ao Concello de A Pastoriza.

Para a súa identificación por medios electrónicos, a Sede utiliza un Certificado APE de Sede Electrónica.


Concello de A Pastoriza
Plaza de Galicia 1. 27287 A Pastoriza (Lugo)
Teléfono: 982332197 | Fax: 982332233
Correo electrónico: